Evonet A/S - korrektion af indtægtsramme som følge af godkendelse af ansøgning om nødvendig nyinvestering i søkabler

Evonet A/S - korrektion af indtægtsramme som følge af godkendelse af ansøgning om nødvendig nyinvestering i søkabler - justering af regulatoriske aktivbaser i reguleringsregnskaberne i perioden 2015-2018

19/07763