Evonet Net A/S - Afgørelse om indtægtsrammeforhøjelse som følge af overtagelse af søkabler og søkabelprojekter

Evonet A/S har ansøgt om forhøjelse af netvirksomhedens indtægtsramme som følge af netvirksomhedens overtagelse/erhvervelse pr. den 1. januar 2012 af et 60 kV PEX-søkabel mellem Ærø og Langeland og et søkabelprojekt mellem Ærø og Als, hvor et nyt søkabel mellem Ærø og Als blev idriftsat den 31. december 2013. 

Forsyningstilsynet finder, at betingelser i elforsyningsloven § 70, stk. 9, 2. pkt., og indtægtsrammebekendtgørelsen § 20, stk. 1, er opfyldt for at forhøje Evonets reguleringspris/indtægtsramme som følge af overtagelsen af pågældende søkabler. 18/06472