Fakturerings-bekendtgørelse på elområdet

Med indførelsen af engrosmodellen bliver det elhandelsselskaberne, der fakturerer elforbrugerne. Dette afspejles i den nye faktureringsbekendtgørelse

Energitilsynet skal fastlægge regler for fakturering og specificering af omkostninger på elområdet. Bekendtgørelsen udstedes af Energitilsynet, hvorfor beslutningen om bekendtgørelsens endelig udformning skal træffes af Energitilsynet.

Med engrosmodellen ændres ansvarsfordelingen på elmarkedet. Elhandelsselskaberne bliver fremover forbrugernes primære kontakt til elsystemet. Det betyder også, at det fremover er elhandelsvirksomhederne, der foretager faktureringen til elforbrugerne. Dette afspejles i den nye faktureringsbekendtgørelse.

Et udkast til ny faktureringsbekendtgørelse har været sendt i høring. De indkomne høringssvar giver anledning til en række mindre ændringer i det oprindelige udkast. 13/10069

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.