Fastsættelse af åbningsbalancer og indtægtsrammer for transmissionsvirksomheder - 400 kV-virksomhederne

På tilsynsmødet den 10. april 2000 blev på baggrund af udkast til bekendtgørelse behandlet fastsættelsen af indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomhederne (bortses fra transmissionsvirksomhederne).

På mødet fastlagde medlemmerne rammerne for den forrentning de enkelte virksomheder kunne opnå. 3/1320-0302-0146