Fastsættelse af maksimal forrentningssats for 2002

Energitilsynet skal fastsætte en maksimal forrentningssats, der skal anvendes ved beregning af et beløb til den forrentning, der kan indgå i de enkelte netselskabers indtægtsrammer for år 2002 og 2003

Ifølge både den nuværende bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer med elforsyningsnet på 150 kV og derunder (herefter bkg. nr. 944) og tidligere indtægtsrammebekendtgørelser for netselskaberne på elområdet skal Energitilsynet fastsætte en maksimal forrentningssats, der skal anvendes ved beregning af et beløb til den forrentning, der kan indgå i de enkelte netselskabers indtægtsrammer for år 2002 og 2003.

Tilsynet skal derudover beregne et forrentningsgrundlag på baggrund af en opgørelse af de enkelte netaktivers værdi for år 2002 og 2003.

Tilsynet vedtog blandt andet, at den maksimale forrentningssats, der jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 26, stk. 1 skal anvendes ved beregning af et beløb til forrentning for år 2002 fastsættes til 7,0 %. 3/1320-0302-0617

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.