Fastsættelse af maksimal forrentningssats for 2017

I henhold til §2, nr. 13 og 15, i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den maksimalt tilladte forrentningssats for reguleringsåret 2016 til 3,56773%. 

De maksimalt tilladte forrentningssatser for perioden 2005 - 2016 fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 - Årlige maksimale tilladte forrentningssatser

År

Maksimalt tilladte
forrentningssats (i pct.)

2005

5,365

2006

6,121

2007

6,685

2008

7,501

2009

6,657

2010

5,542

2011

5,756

2012

4,672

2013

4,478

2014

4,08413

2015

3,77321

2016

3,56773

2017

3,26009

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet

Alle satser svarer til årsgennemsnittet af den lange obligationsrente + 1 procentpoint.