Fastsættelse af mark-up for forsyningspligtig el 2008

Energitilsynet har besluttet, at der med virkning fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark-up gældende for perioden frem til udgangen af 2009, og herefter for hver to-årige kalenderperiode

Sekretariatet foreslår, at den konkrete udmøntning af priskontrollen af den forsyningspligtige el ændres således, at den i højere grad kommer til at afspejle forholdene på et mere konkurrencepræget marked.

Konkret foreslås, at der med virkning fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en såkaldt markedsbaseret mark-up (til dækning af bl.a. faste omkostninger og fortjeneste) gældende for 2 kalenderår - dvs. i første omgang frem til udgangen af 2009 - med mindre væsentlige forhold og forudsætninger i markedet ændrer sig i perioden. Det foreslås endvidere, at denne mark-up hvert kvartal reguleres med prisudviklingen (j.nr. 4/0720-0200-0057).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018