Fastsættelse af mark-up til forsyningspligtpris i perioden 1. april 2008 – 31. december 2009

Energitilsynet besluttede på mødet den 28. januar 2008, at der med virkning fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark-up gældende for perioden frem til udgangen af 2009, og herefter for hver to-årige kalenderperiode.

Fastsættelsen sker på baggrund af estimater for de foregående to års mark-ups på lignende produkter solgt på markedsmæssige vilkår, jf. Efl § 72, stk. 1. 4/0720-0402-0225