Fastsættelse af mark-up til forsyningspligtpris i perioden 2016-2017

Energitilsynet har for perioden 2016-2017 fastsat den maksimale mark up for 9 elhandelsvirksomheders salg af forsyningspligtig el til at udgøre 66,68 kr. pr. MWh. Det svarer til, at en elhandelsvirksomhed har et dækningsbidrag på 267 kr. for en almindelig husstand. I forhold til mark up’en for 2014-2015 er det en stigning på 5 kr./MWh eller 20 kr. pr. almindelig husstand. Denne mark up indeholder et volumentillæg på 0,80 kr./MWh. 

Mark up’en er fastsat på baggrund af elpriserne for lignende elprodukter solgt på markedsmæssige vilkår i perioden 16. august 2013 til 15. august 2015. 15/06166