Fastsættelse af tillæg for konkursramte kunder 2018

Energitilsynet har fastsat tillæg for konkursramte kunder gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018

Energitilsynet har fastsat tillæg for konkursramte kunder gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Energitilsynet skal således bestemme et tillæg til spotprisen,som vil blive anvendt i tilfælde af, at en elhandelsvirksomhed går konkurs eller pga. manglende kontrakt om levering af el. Berørte kunder skal tildeles et såkaldt konkursprodukt. Prisen på dette produkt skal fastsættesaf spotprisen samt et tillæg fastsat af Energitilsynet. Tillæggene afspejler markedsudbuddet af et spotprisprodukt i de respektive prisområder.

Den anvendte metode er forenelig med den af Energitilsynet godkendte metode fra februar 2016, som også findes i bilag 2. 

Lovgrundlaget til bestemmelse af tillæggene kan findes i bilag 1. 17/13546

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018