Fastsættelse af tillæg til pris på konkursprodukter for 2021

Forsyningstilsynet har fastsat tillæg for konkursramte kunder gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021

Forsyningstilsynet skal inden den 1. december hvert år fastsætte et tillæg til spotprisen, som bl.a. bruges til sikring af uafbrudte leverancer til elforbrugerne i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs. Tilsynets afgørelser om prisen på dette såkaldte konkursprodukt kan findes her under 'Hent fil'.

Beskyttelse af elforbrugere ved konkurser

Hvis en handelsvirksomhed går konkurs eller af andre grunde ikke kan fortsætte leveringen af el til sine elkunder, er det vigtigt for forbrugerbeskyttelsen, at en anden handelsvirksomhed står klar til at videreføre og opretholde den konkursramte virksomheds elleverancer.

Konkurser forekommer yderst sjældent. Hvis de alligevel sker, er forventningen, at den indsatte kurator i en given situation vil tilstræbe at afhænde virksomhedens værdier, herunder især virksomhedens kundeportefølje. For de tilfælde, hvor dette ikke skulle lykkes og kunden ikke har benyttet sin almindelige ret til selv at skifte elleverandør, er der med elforsyningsloven etableret et beredskab. Det skal sørge for, at elkunder fra en virksomhed der ikke længere kan varetage forsyningen af sine elkunder bliver fordelt til andre elhandelsvirksomheder.

Det er i den forbindelse vigtigt, at alle elkunder der overføres til andre elhandelsvirksomheder efter fordelingsordningen behandles lige, uanset hvilken elhandelsvirksomhed de bliver overført til. Elkunderne skal derfor tilbydes et specifikt såkaldt konkursprodukt, hvis pris skal være fastlagt med udgangspunkt i elspotprisen på den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, plus et tillæg.

Udover at beskytte forbrugeren i tilfælde af handelsvirksomhederes konkurs, bliver den fastsatte pris for konkursproduktet også anvendt i tilfælde af manglende kontrakter om levering af el. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en lejer opsiger sin leveringsaftale med en elhandelsvirksomhed i forbindelse med en flytning og udlejer ikke indgår aftale med en anden elhandelsvirksomhed eller beder om at få afbrudt strømmen.

Det er vores rolle i Forsyningstilsynet at fastsætte tillægget til brug for beregningen af det pågældende konkursprodukt en gang om året. Det sker på baggrund af de tillæg til elspotprisen der anvendes på markedet. Prisfastlæggelsen sker i form af afgørelser, der kan findes her på siden.