Fastsættelse af tillæg til spotprisen for konkursramte kunder 2016

Energitilsynet har fastsat den metode, som skal anvendes til at fastsætte tillæg, som anvendes ved bl.a. konkurs af en elhandelsvirksomhed

I tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs efter den 1. april 2016, skal elhandelsvirksomhedens kunder overtages af andre elhandelsvirksomheder. Disse kunder skal tildeles et såkaldt konkursprodukt. Prisen på dette produkt skal efter lovgivningen udgøre spotprisen på Nord Pool samt et tillæg fastsat af Energitilsynet. I denne sag har Energitilsynet truffet afgørelse om fastsættelsen af metoden til bestemmelse af tillægget. 15/08431

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.