Fastsættelse af tillægspris på konkursproduktet for 2018

Tillæggene på spotprisen kommer i spil ved konkurs af en elhandelsvirksomhed

Ifølge Elforsyningslovens § 72 f skal Energitilsynet fastsætte tillæg til elspotprisen:

"For timemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter § 6 c, stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots timepris pr. kWh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3.

For ikketimemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter § 6 c, stk. 7, eller § 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots dagspris pr. kWh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet, nu Forsyningstilsynet, efter stk. 3.

Elspotpriser som nævnt i 1. og 2. pkt. tillægges endvidere net- og systemtariffer, de i § 8, stk. 5, nævnte beløb, diverse elafgifter og moms."

Tillæggene vil komme i anvendelse ved konkurs af en elhandelsvirksomhed (§ 72 e, stk. 5), samt i de dage en forbruger får leveret el uden kontrakt (§ 6 c, stk. 7). Tillæggene udmeldes af Forsyningstilsynet årligt inden den 1. december. 17/13546

Tabel 1 | Tillæg til elspotprisen gældende 1. januar 2018 til 31. december 2018 (kr./MWh)

Tillæg

 

 

DK1

DK2

Ikke-timemålte kunder med under 100 MWh i årligt forbrug

 

 

74,4

74,7

Timemålte kunder med under 100 MWh i årligt forbrug

 

 

68,1

66,7

Timemålte kunder med over 100 MWh i årligt forbrug

 

 

20,8

20,8

Tillægget udgør sammen med den til enhver tid gældende dags- og timepris på Nord Pool samlet set den pris, som forbrugeren skal faktureres. Nord Pools spotpris kan findes her

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018