Fjernaflæsning af energimålere - Forespørgsel fra Kamstrup A/S

Den 26. september 2003 har sekretariatet modtaget en henvendelse fra Kamstrup A/S, der er "producent af energimålerløsninger til forsyningsselskaberne".

I henvendelsen rejses dels spørgsmålet, om det er "lovligt" at foretage fjernaflæsning af private kunders energimålere, dels ønskes en vurdering af, "om fjernaflæsning af energimålere kræver vedtægtsændringer eller lignende tiltag". 1320-8901-0307