Forbrugeres betalingsforpligtelser hos forsyningsvirksomhed

Notat om gebyrer, betalings- og indsigelsesfrister samt rente-fastsættelse. Notatet omhandler forbrugeres betalingsforpligtelser for meromkostninger hos en forsyningsvirksomhed

Notatet omhandler forbrugeres betalingsforpligtelser for meromkostninger hos en forsyningsvirksomhed, som kan henføres til den konkrete forbruger, i umiddelbar tilknytning til:

a) uregelmæssigheder hos forbrugeren (fx en manglende betaling af løbende a conto betalinger eller af slutafregningen) eller

b) levering af specialydelser fra forsyningsvirksomheden (fx ekstraordinær måleraflæsning). 3/1307-0300-0072

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.