Forbrugerinformation og varslingsfrister fra forsyningspligtige virksomheder

Notatet belyser hvilke informationer og oplysninger forsyningsvirksomheden er pligtig at give til forbrugerne

Notatet omhandler informationsstrømmen fra forsyningsvirksomheden til forbrugerne. Notatet belyser hvilke informationer og oplysninger forsyningsvirksomheden er pligtig at give til forbrugerne, i hvilket omfang, i hvilken form og med hvilke varsler. Et koncentrat af de tidligere energiprisudvalgs, Energitilsynets og Energiklagenævnets tidligere trufne afgørelser er gengivet. 3/1307-0300-0076

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.