Foreløbig certificering af Energinet.dk som el-transmissionssystemoperatør

Energitilsynet har truffet foreløbig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissionssystemoperatør. Endelig afgørelse afventer behandling i EU-Kommissionen

Energitilsynet har truffet foreløbig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissionssystemoperatør.

Afgørelsen om certificering indeholder to betingelser. Afgørelsen skal granskes af EU-Kommissionen, som afgiver en udtalelse om afgørelsen, hvorefter Energitilsynet træffer en endelig afgørelse vedrørende certificering af Energinet.dk. 4/0720-0304-0072

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.