Foreningen af Slutbrugere af Energi klager over net- og systemtariffer

Energitilsynet har truffet afgørelse om at tage Eltras og Elkraft Systems tariffer til efterretning

Energitilsynet har truffet afgørelse om at tage Eltras og Elkraft Systems tariffer til efterretning. Videre at de af systemansvaret opkrævede indfødningstariffer fortsat ligger inden for de rammer, der er omfattet af aftaler mellem de nordiske systemansvarlige selskaber i Nordel-regi, og at størrelsen af indfødningstarifferne for øjeblikket ikke er i strid med elforsyningsloven. 3/1320-0102-0047

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.