Forlængelse af ordningen for nedsat betaling ved tilslutning af ladestandere i det offentlige rum

Energitilsynet tilkendegav, at den anmeldte branchevejledning for ladestandere til og med 50 kW kan tages til efterretning indtil 31. december 2019, og opfordrede Dansk Energi til at varsle branchen (netvirksomhederne) om, at ordningen ikke længere kan forventes forlænget efter 31. december 2019. 

Energitilsynet bemærkede samtidig, at den ændrede branchevejledining har som konsekvens, at ladestandere over 50 kW tilbageføres til den gældende metode for erhvervskunder. 18/09162