Forrentningsprocent ved beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at fastsættelsen af den maksimale forrentningsprocent skal fastsættes efter en nærmere angivet model

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at fastsættelsen af den maksimale forrentningsprocent, der skal anvendes ved beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer, skal fastsættes efter en nærmere angivet model for 2003. 3/1320-0302-0774

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.