Forskers adgang til Energitilsynets møder

På Energitilsynets møde den 18. december 2000 oplyste Anders Larsen, at Katja Sander Johansen ønskede at overvære et eller flere af Energitilsynets møder som led i udarbejdelsen af et ph.d. projekt om regulering af elmarkedet.

Det meddeles Katja Sander Johansen, at hun er velkommen til at deltage i Energitilsynets møder i 1. halvår 2001. 3/1303-0300-0002