Forsyningstilsynet afviser forslag til ændring af metode for markedsbaseret tildelingsproces

Energinet Systemansvar A/S (Energinet) har anmeldt et forslag til en ændring af en metoden for en markedsbaseret tildelingsproces til Forsyningstilsynets godkendelse den 14. juli 2021.

Energinet har anmeldt forslaget som led i en regional proces i samarbejde med de øvrige nordiske transmissionssystemoperatører og som en opfølgning på en afgørelse truffet af EU-agenturet for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER).

Forsyningstilsynet har vurderet forslaget i en proces koordineret med de nordiske regulerende myndigheder.

Forsyningstilsynet finder ikke, at forslaget har noget retligt indhold, og har derfor afvist forslaget.

Afgørelsen kan findes under ’Hent filer’ her på siden.