Forsyningstilsynet godkender ændringer i forskrifter fra Energinet

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldte metodeændringer i forskrift H1 og H3. Energinet anmeldte den 23. juli 2018 ændring af to metoder til Forsyningstilsynet i forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning mv. og H3 om afregning af engrosydelser og afgiftsforhold.

I forskrift H1 består den anmeldte ændring i, at en sekundær tilflytning altid vil kunne overskrives med en ny tilflytning til samme skæringsdag, uanset om det er med samme kunde eller en anden kunde.
 
I forskrift H3 består den anmeldte ændring i, at nyoprettede og nedlagte målepunkter ikke længere medtages i aggregeringen af engrosydelser. 18/14520