Forsyningstilsynet godkender Energinets metode for energiafregning for aFRR i Østdanmark (DK2)

Forsyningstilsynet har godkendt Energinets metode for energiafregning af aFRR i DK2.

Metoden finder anvendelse ved energiafregning af danske aktører i forbindelse med Energinets kommende indkøb af aFRR i Østdanmark (DK2), der indkøbes via det nordiske kapacitetsmarked for aFRR. Den anmeldte metode skal gælde ind til de nordiske lande tilsluttes den europæiske platform for handel med aFRR kaldet PICASSO.

Den godkendte metode Energibetalingen fastlægger energiafregningen som produktet ener­gi­b­e­taling og energivolumen. Energibetalingen fastlægges som den bedste af spotprisen og regulerkraftprisen opgjort i EUR/MWh. Energivolumen opgøres som produktet af aFRR efterspørgslen i MW og den efterspurgte tidsperiode baseret på forventet efterspørgsel.

Afgørelse og bilagene hertil kan findes under 'Hent filer' her på siden.