Forsyningstilsynet godkender Energinets metode for kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinet Systemansvar A/S’ (Energinets) metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder.

Metoden medfører, at Energinet kan indkøbe kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder uden backup-faciliteter ved anvendelse af en probalistisk tilgang til leveringssikkerhed. Disse anlæg har hidtil ikke kunnet deltage i kapacitetsreservemarkedet, fordi usikkerheden omkring leveringen fra fluktuerende vedvarende energikilder som eksempelvis vindmøller og solceller har været for stor.

Fluktuerende vedvarende energikilder får dermed mulighed for at levere kapacitetsreserver til Energinet på lige fod med andre aktører under hensyntagen til de særlige rammer, som metoden fastlægger af hensyn til forsyningssikkerheden.

Afgørelsen og bilagene hertil kan findes under 'Hent fil' her på siden.