Forsyningstilsynet godkender Energinets plan for anvendelse af flaskehalsindtægter i 2022

Afgørelsen sker i medfør af elforordningens artikel 19, 1. pkt. og i henhold til den af ENTSO-E’s foreslåede metode samt ACER’s metodegodkendelse.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i en sag om Energinets plan for anvendelse af flaskehalsindtægter i 2022. Flaskehalsindtægter er den avance, man opnår, når man sælger el fra et lavpris- til et højprisbudområde.

Forsyningstilsynet godkender Energinets plan for anvendelse af flaskehalsindtægter i 2022. Forsyningstilsynet henstiller samtidig til, at Energinet så vidt muligt bogfører omkostninger vedrørende udlandsforbindelser på direkte henførbare poster i regnskabet.

Forsyningstilsynet anmoder desuden om, at Energinet fremsender en plan for prioriterede projekter i forbindelse med indsendelsen af fremtidige planer for anvendelse af flaskehalsindtægter. Dette sker med henblik på at sikre, at flaskehalsindtægter benyttes til at udbygge de udlandsforbindelser, hvor flaskehalsindtægterne opstår.

Afgørelsen kan findes under ’Hent filer’ her på siden.