Forsyningstilsynet godkender markedsregler på Kriegers Flak Combined Grid Solution

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende godkendelse af Energinets anmeldte markedsregler på Kriegers Flak Combined Grid Solution

Kriegers Flak Combined Grid Solution (KF CGS) er en kombineret ilanddføring af vindproduktion fra Kriegers Flak Havvindmøllepark (KF Wind Farm) og en udlandsforbindelse mellem Østdanmark og Tyskland.

Markedsreglerne fastlægger kapacitetsberegning og –tildeling på KF CGS og markedsmodellen for balancemarkedet på KF Wind farm. 18/13435