Forsyningstilsynet udpeger European Market Coupling Operator (EMCO) som NEMO i de danske budområder, DK1 og DK2

Udpegelsen betyder, at EMCO som Nominated Electricity Market Operator (NEMO) fortsætter med at forestå gennemførelse af den fælles day-ahead- og intraday-kobling i de danske budområder.

Forsyningstilsynets udpegelse har hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger. Formålet med forordningen er at skabe et velfungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi. Det kan blandt andet nås gennem harmoniserede minimumsregler, som skal fremme udviklingen af en fælles måde at håndtere køb og salg af elektricitet i det kommende døgn (såkaldt day-ahead-handel) og køb og salg af elektricitet, efter at day-ahead-markedet er lukket (såkaldt intraday-handel).

Til at gennemføre den fælles day-ahead- og intraday-kobling skal der i hvert budområde i medlemsstaterne udpeges (mindst) én markedsoperatør/Nominated Electricity Market Operator, en såkaldt NEMO.

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) udpegede i 2015 Nord Pool Spot AS (nu EMCO) som NEMO i de danske budområder. Udpegelsen gjaldt for en 4-årig periode. Forsyningstilsynet har i maj 2019 lagt en invitation på sin hjemmeside om at interesserede kunne ansøge om at blive udpeget som NEMO i de danske budområder. Forsyningstilsynet modtog kun ansøgning fra EMCO.

Forsyningstilsynet accepterer ansøgninger om udpegelse via en årlig dedikeret ansøgningsproces. Nærmere information herom vil blive gjort tilgængelig på Forsyningstilsynets hjemmeside en måned inden ansøgningsperioden starter.

Har man spørgsmål til udpegelsen af EMCO som NEMO i de danske budområder, så er man velkommen til at tage kontakt til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp@forsyningstilsynet.dk). 19/09794