Forsyningstilsynets afgørelse om en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm

Energinet har den 7. februar 2020 anmeldt en metode for vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning af elektricitet til Bornholm. Forsyningstilsynet har truffet afgørelse af 9. september 2020 om godkendelse af den anmeldte metode efter elforsyningsloven. Se afgørelsen med tilhørende bilag 1-8.

Forsyningstilsynets afgørelse om vilkår og betingelser for udbud af reserveforsyning til Bornholm

Bilag 1 Energinets anmeldelse af 7. februar 2020 af en metode for reserveforsyning til Bornholm

Bilag 2 Betingelser for udbud af reserveforsyning til Bornholm 2022-2026

Bilag 3 Tekniske betingelser for udbud af reserveforsyning til Bornholm 

Bilag 4 Praktisk håndtering af aftale for udbud af reserveforsyning til Bornholm

Bilag 5 Kontraktparadigme for udbud af reserveforsyning til Bornholm

Bilag 6 Energinets notat om høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 7 Høringssvar til Forsyningstilsynets offentlige høring af Energinets anmeldelse

Bilag 8 Energinets notat om høringssvar til Forsyningstilsynets offentlige høring af Energinets anmeldelse

Afgørelsen og bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.