Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets anmeldte metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinets anmeldelse af 27. februar 2020 af en ny metode for leverandør af balanceringstjenester uden energileverance.

Den anmeldte metode medfører en ny rolle i el-markedet og udgør en tilføjelse til Energinets forskrift C1 om ”Vilkår for balanceansvar”. Energinet har dertil anmeldt metoden til at finde anvendelse over for el-markedets aktører såvel i budområdet Vestdanmark (DK1) som i budområdet Østdanmark (DK2).

Baggrund for den anmeldte metode er, at der ved leverancer af energi til det danske el-system kan opstå ubalancer, da produktion eller forbrug afviger fra det forventede.

Dette har bl.a. medført den gældende ordning, hvorefter balanceringstjenester skal leveres til Energinet via en balanceansvarlig aktør, der vil være ansvarlig for opståede ubalancer. Den gældende ordning medfører dertil, at en leverandør af reserveprodukter eller balanceringstjenester skal indgå kontrakt med en balanceansvarlig aktør for at kunne levere ydelser i og til el-markedet.

Et andet væsentligt aspekt af baggrunden for den anmeldte metode er de forholdsmæssigt meget begrænsede mængder af energi, der leveres som reserveprodukterne henholdsvis ”Primær reserve” (FCR) i DK1 og ”Frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve” (FCR-D) i DK2. Der er eller vil således forekomme så begrænsede mængder af energi, at der i gennemsnit over en ubalanceperiode ikke vil være nogen ubalancer at opgøre.

Den anmeldte metode indebærer til forskel fra den gældende ordning, at en leverandør af balanceringstjenester, som kan være en forbruger, en producent m.fl., får adgang til at kunne levere FCR i DK1 og FCR-D i DK2, uden at skulle indgå en kontrakt med en balanceansvarlig aktør. Den anmeldte metode vil således minimere adgangsbarrierer for aktører til at kunne indgå i leverancer af FCR i DK1 og FCR-D i DK2.

Forsyningstilsynet har herefter fundet, at den anmeldte metode er i overensstemmelse med elforsyningslovens krav om, at Energinets vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser skal være objektive, ikke-diskriminerende og offentligt tilgængelige.