Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metodeanmeldelse vedrørende forskrifterne C1, C2, C3, D1 og I

Energinet har i maj 2019 indgået en aftale med transmissionssystemoperatørerne (TSO’erne) fra Norge, Sverige og Finland om at indtræde i en fælles nordisk ordning for balanceafregning (Nordic Balancing Settlement, NBS), som de øvrige nordiske TSO’er har etableret i ramme af det fælles nordiske TSO-selskab, eSett.

Energinet har den 16. august 2019 anmeldt metoder i en række af Energinets forskrifter med henblik på, at Energinet kan indtræde i den fælles nordiske ordning for balanceafregning.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse af 13. oktober 2020 om godkendelse af de relevante anmeldte metoder efter elforsyningsloven.

Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldte ændringer af gældende metoder og nye metoder i forskrifterne C1 (metode nr. 1 og 2), C2 (metode nr. 3 og 4), C3 (metode nr. 5, 6 og 7), D1 (metode nr. 8, 9 og 10) og I (metode 18).

Find link til afgørelsen med tilhørende bilag 1, 2, 3a-3h, 4a-4c, 5, 6 og 7 til til højre på denne side.