Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets metoder for krav om køreplansdata og tidsserier for tilgængelighed

Den danske transmissionssystemoperatør (TSO) Energinet har til opgave at understøtte arbejdet med en fælles europæisk net-model. Energinet har i den sammenhæng behov for at indsamle supplerende data ud over de data, som Energinet i dag modtager, således at Energinet i næste led kan videreformidle komplette individuelle net-modeller til én eller flere regionale sikkerhedskoordinatorer (RSC’er).

Den anmeldte ændring af metoden i Energinets forskrift C3 for krav til supplerende data indebærer i ovennævnte sammenhæng, at aktører skal levere samlede datasæt med alle de nødvendige data til Energinet. Uafhængigt af, om Energinet benytter disse data til analyser af elforsyningssikkerhed, som grundlag for balancering eller til Energinets opbygning af individuelle net-modeller, som skal videreformidles til RSC’ernes opbygning af fælles net-modeller.

Citat af selve det juridiske indhold af afgørelsen:
Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse af 25. september 2020 af ændring af metoder i Energinets forskrift C3 ”Planhåndtering - daglige procedurer” og i Energinets forskrift F ”EDI-kommunikation”, når det gælder krav til data, som aktører skal indsende til Energinet om køreplaner for produktion og forbrug samt om anlægs tilgængelighed.

Forsyningstilsynets afgørelse er truffet i medfør af elforsyningslovens § 73 a, stk. 1, og metodebekendtgørelsens § 1, stk. 2, og under hensyn til kriterierne i elforsyningslovens § 31, stk. 2, nr. 1-3.

Forsyningstilsynets afgørelse er dertil truffet i medfør af Forsyningstilsynets kompetence efter artikel 6, stk. 4, litra b, jf. stk. 1, 2.-3. pkt., i Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitets-transmissionssystemer, og idet genstand for Forsyningstilsynets afgørelse har været forordningens krav om, at Energinet i samarbejde med distributionssystemoperatører og betydningsfulde netbrugere skal udvikle en metode for udveksling af planlægnings- og prognosedata efter forordningens artikel 40, stk. 5, litra b, jf. artikel 49, litra a og b.


Se venligst vedhæftede dokumenter for yderligere oplysninger:

Bilag 1: Energinets anmeldelse af 25. september 2020 om forskrift C3 og forskrift F

Bilag 2a: Forslag til forskrift C3, ændringsmarkeret version, 20. oktober 2020

Bilag 2b: Forslag til forskrift C3, konsolideret version, 20. oktober 2020

Bilag 2c: Vejledning til forskrift C3, ændringsmarkeret version, 20. juli 2020

Bilag 2d: Vejledning til forskrift C3, konsolideret version, 20. juli 2020

Bilag 3a: Forslag til forskrift F, ændringsmarkeret version, 20. juli 2020

Bilag 3b: Forslag til forskrift F, konsolideret version, 20. juli 2020

Bilag 3c: Vejledning til forskrift F, ændringsmarkeret version, 20. juli 2020

Bilag 3d: Vejledning til forskrift F, konsolideret version, 20. juli 2020

Bilag 4: Danske Commodities’ høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 5a: Dansk Energis 1. høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 5b: Dansk Energis 2. høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 6: Radius Elnets høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 7: Ørsteds høringssvar til Energinets offentlige høring af udkast til anmeldelse

Bilag 8: Energinets bemærkninger af 25. september 2020 til høringssvar til udkast til anmeldelse