Forsyningstilsynets afgørelse om Energinets vilkår og betingelser for udbud af FFR i DK2

Forsyningstilsynet har i denne sag vurderet, om Forsyningstilsynet efter elforsyningsloven kan godkende Energinet Elsystemansvar A/S' (Energinets) anmeldelse af 27. januar 2020 af en ny metode for vilkår og betingelser for udbud af et udviklet nyt reserveprodukt, en hurtig frekvensreserve (anvendt forkortelse ”FFR” på baggrund af betegnelsen på engelsk ”Fast Frequency Reserve”) i budområdet Østdanmark (DK2).

Anmeldelsen har som baggrund, at de nordiske transmissionssystemoperatører (TSO’er), inkl. Energinet, har fået udarbejdet rapporter, der analyserer, hvordan TSO’erne mest omkostningseffektivt kan sikre frekvensstabiliteten i de nordiske landes el-systemer. Rapporterne peger på udvikling af et nyt reserveprodukt, FFR, som den mest omkostningseffektive løsning.

FFR udgør således en systemydelse eller et reserveprodukt til at understøtte el-systemets frekvensstabilitet. Der er tale om en hurtig frekvensreserve, idet Energinet med et varsel, der er hurtigere eller kortere end for andre typer reserver, skal kunne aktivere FFR ifølge accepterede tilbud for indkøb af FFR fra private leverandører, el-kraftværker m.v.

Forsyningstilsynet har fundet, at den anmeldte metode for Energinets FFR-indkøb er markedsbaseret, gennemsigtig og ikke-diskriminerende i overensstemmelse med elforsyningslovens krav.

Forsyningstilsynet har derfor godkendt den anmeldte metode for vilkår og betingelser for udbud af FFR i DK2.