Forundersøgelser vedrørende kystnære havmøller

Energinet.dk har anmodet om, at virksomhedens omkostninger til forundersøgelser vedrørende kystnære havmøller på mellem 106,74 - 128,88 mio. kr. (heraf 40,3 mio. kr. til forundersøgelser på land) kan blive opkrævet over nettarifferne i en 3 årig periode fra 2016-2018.

Dermed bliver alle omkostninger som fremgår af Energinet.dk’s 2016 årsregnskab ikke opkrævet i nettarifferne i 2016. Der bliver altså tale om en underdækning i nettarifregnskabet. På baggrund af Energinet.dk’s oplysninger, er det Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at en 3 årig afvikling af underdækningen vil føre til en mere jævn udvikling af nettariffen til gavn for forbrugerne. Sekretariatet for Energitilsynet kan på denne baggrund tillade en 3 årig indregning af underdækningen, der er opstået i forbindelse med omkostninger til forundersøgelser vedrørende kystnære havmøller. 15/09016