FSTS godkender fælles forslag fra markedskoblingsoperatørerne om områdeoverskridende clearing- og afviklingsordninger

Forsyningstilsynet har godkendt et forslag fra markedskoblingsoperatørerne i Danmark om fælles grænseoverskridende clearing- og afviklingsordninger.

Det fælles forslag er indgivet med hjemmel i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Formålet med det fælles forslag er at fastsætte den grundlæggende retlige ramme for clearing og afvikling i og i mellem de nordiske budområder og på de nordiske budområdegrænser mod andre relevante budområder, såkaldt intra-zonal handler og grænseoverskridende handler med el.

Spørgsmål til afgørelsen kan rettes til Kimmie Byriel Laage-Petersen (kblp@forsyningstilsynet.dk).