Fusioners betydning for elnetselskabers effektivitet

Notat med belysning af om fusioner gør elnetselskaber mere effektive og dermed giver mulighed for enten øget indtjening for selskaberne eller besparelser for forbrugerne

Elektricitet transporteres fra producent til forbruger gennem et over- og et underordnet elnet: Transmissionsnettet og distributionsnettet. Transmissionsnettet ejes af Energinet.dk, mens distributionsnettet ejes af godt 100 såkaldte elnetselskaber. 

På trods af at en række elnetselskaber har fusioneret siden årtusindskiftet, er der forholdsvis væsentligt flere elnetselskaber i Danmark end i for eksempel Storbritannien og Nederlandene.

Analysen vil belyse om fusioner gør elnetselskaber mere effektive og dermed giver mulighed for enten øget indtjening for selskaberne eller besparelser for forbrugerne. En almindelig dansk husholdning betaler i dag godt 1.200 kr. om året til et elnetselskab. 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018