Fynsnet - opsplitning af indtægtsrammer mellem Fyns Net og TREFOR

FynsNet Amba har overdraget dele af virksomhedens 60 kV-net til TRE-FOR El-net A/S pr. 1. januar 2014. Skov Advokater har på vegne af FynsNet den 5. september 2014 fremsendt en anmodning til Sekretariatet for Energitilsynet om beregning af nye indtægtsrammer som følge af denne overdragelse.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om den procentvise fordeling af de nye indtægtsrammer for FynsNet og TREFOR på baggrund af overdragelse af dele af FynsNets 60 kV net til TRE-FOR, jf. analog anvendelse af § 11 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011. Fordelingen medfører, at 4,5 pct. af FynsNets indtægtsramme pr. 1. januar 2014, når denne er opgjort, overdrages til TRE-FOR pr. 1. januar 2014. Fordelingen er fastsat af parterne ud fra det områdeforbrug opgjort i kWh, som TRE-FOR er faktureret fra FynsNet i 2013. 14/13123