Galten Elværks krav om elmålere til signal- og vejbelysningsanlæg

Energitilsynet har afgjort, at det meddeles Århus Amt og Galten Elværk Net A/S, at krav om opsætning af elmålere i amtets signal- og vejbelysningsanlæg ikke på det foreliggende grundlag er urimelige

Århus Amt har klaget til Energitilsynet over, at Galten Elværk Net A/S har stillet krav om, at der skal opsættes målere for alle eksisterende installationer vedrørende amtets signal- og vejbelysningsanlæg.

Ifølge Århus Amt har der hidtil kunnet afregnes ud fra et beregnet forbrug. Stort set alle signal- og vejbelysningsanlæg bliver således ifølge amtet beregnet ud fra den installerede effekt og en benyttelsestid, som i visse tilfælde er målt med en timemåler. Ifølge amtet er det vanskeligt at forstå, hvorfor den nye elforsyningslov skulle gøre denne beregningsmetode ubrugelig, og henviser samtidig til, at der ikke er andre af amtets netselskaber, der mener dette. 3/1320-0101-0561

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.