Genoptagelse af afgørelse om mål for leveringskvalitet i 2018-2022

Forsyningstilsynet har ved afgørelse af den 21. december 2018 fastsat mål for leveringskvalitet for netvirksomhedernes leveringskvalitet i form af mål for afbrudshyppighed

Målene gælder for perioden 2018-2022. Der er tale om ens mål for netvirksomhederne – afgørelsen er derfor enslydende for alle netvirksomheder.

Den enkelte netvirksomheds manglende opfyldelse af målene, det vil sige utilstrækkelig leveringskvalitet, vil medføre 1-årige fradrag i netvirksomhedens indtægtsramme.

Denne afgørelse erstatter Forsyningstilsynets tidligere afgørelse af 21. december 2018 om mål for leveringskvalitet i 2018-2022 (Journalnr.: 18/19203 m.fl.). 

Målene for leveringskvalitet er fastsat i medfør af § 16, jf. § 51, stk. 4, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder nr. 969 af den 27. juni 2018 med senere ændringer. 19/05880


19/08932 Cerius A/S
19/08933 Dinel A/S
19/08934 Elektrus A/S
19/08935 Elinord A/S
19/08936 El-net Hillerød A/S
19/08937 El-net Kongerslev A/S
19/08938 EL-net Randers A/S
19/08940 El-net Øst A/S
19/08941 Evonet A/S
19/08942 Flow Elnet A/S
19/08943 Forsyning Elnet A/S
19/08944 Grindsted EL-net A/S
19/08945 Hammel Elforsyning Net A/S
19/08946 Hjerting Transformerforening
19/08947 Hurup Elværk Net A/S
19/08948 Ikast El-net A/S
19/08949 Kibæk Elværk amba
19/08950 Kjellerup Elnet A/S
19/08951 Konstant Net A/S
19/08952 L-net A/S
19/08953 Læsø Elnet A/S
19/08954 Midtfyns Elforsyning amba
19/08955 N1 A/S
19/08956 Nakskov Elnet A/S
19/08957 Net8800 A/S
19/08958 NKE Elnet A/S
19/08959 NOE Net A/S
19/08960 Nord Energi Net A/S
19/08961 Radius Elnet A/S
19/08962 RAH Net A/S
19/08963 Ravdex A/S
19/08964 Sunds Elforsyning
19/08965 Tarm Elværk Net A/S
19/08966 Thy-Mors ENergi Elnet A/S
19/08967 TRE-FOR Elnet A/S
19/08968 Veksel A/S
19/08969 Vestjyske Net 60 kV A/S
19/08970 Videbæk Elnet A/S
19/08971 Vildbjerg Elværk A/S
19/08972 Vordingborg Elnet A/S
19/08973 Vores Elnet A/S
19/08939 Zeanet A/S
19/08974 Aal El-net amba
19/08975 Aars-Hornum Net A/S