Genoptagelse af sag vedr. Aalborg Kommunes opkrævning af investeringsbidrag

Energiklagenævnet har ved afgørelse af 5. februar 2001 ophævet og hjemvist en af Elprisudvalgets sekretariat truffet afgørelse af 6. december 1999 til ny behandling i 1. instans ved Energitilsynet

Sekretariat fandt, at det i medfør af den dagældende elforsyningslovs § 10, stk. 4 (lov nr. 54 af 25. februar 1976) ikke var urimeligt, at Aalborg kommunale elforsyning opkrævede yderligere investeringsbidrag i forbindelse med, at en erhvervsejendom i Aalborg, blev ombygget til beboelse. 3/1320-0101-0088