Godkendelse af ændring af ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark” (aFRR erstatningskøb)

Forsyningstilsynet har godkendt Energinet metodeændring af 17. februar 2020 vedrørende ”Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark”, der indfører et loft for betaling for Energinets erstatningskøb i tilfælde af manglende leverance af automatisk aktiverede frekvensgenoprettelses-reserver (aFRR) i Vestdanmark (DK1)

Loftet er fastsat til tre gange den modtagne rådighedsbetaling, som leverandøren har modtaget. Ændringen af udbudsbetingelserne mindsker den økonomiske risiko for potentielle leverandører af aFRR i DK1 med henblik på at styrke udbudssiden på markedet og sikre et mere velfungerende marked.

Afgørelsen og bilag hertil kan findes her på siden under ”Hent fil”