Godkendelse af ændringsforslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til ændring af ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde, jf. artikel 9, stk. 8, litra d, jf. stk. 13, i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM GL), jf. artikel 45 og 57.

Energinet anmeldte den 21. juni 2018 ændringsforslaget til Forsyningstilsynet, der pr. dags dato har truffet afgørelse om godkendelse af forslaget.

I henhold til artikel 45 og 57 i CACM GL skal TSO’er i et budområde, hvor mere end én NEMO udbyder handelsydelser, udarbejde et forslag som skaber vilkårene for tildeling af overførselskapacitet og andre ordninger, inden for hvilke konkurrerende NEMO’er kan samarbejde om den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling.

Disse ordninger skal være udformet således, at andre TSO’er og NEMO’er har mulighed for at tilslutte sig dem. 18/13266