Godkendelse af de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler for CCR Nordic

Stillingtagen til Energinets anmeldelse dateret 11. april 2017 vedr. forslag til annex til de harmoniserede tildelingsregler i form af regionale krav for kapacitetsberegningsregion Nordic, jf. Artikel 52 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”).

De regionale krav er et regionalt annex til hoveddokumentet: ”Harmonized Allocation Rules”. Hoveddokumentet betegnes ”HAR” i det efterfølgende.

Hver kapacitetsberegningsregion (”CCR”)har mulighed for at tilføje eget annex til HAR. FCA GL trådte i kraft den 17. oktober 2016. 17/05087