Godkendelse af El-Net Kongerslev A/S' anmeldte metode for standardtilslutningsbidrag

Metodegodkendelsen er midlertidig, og er gældende indtil 31. december 2022.

Forsyningstilsynet har d. 12. november 2021 modtaget El-Net Kongerslev A/S' anmeldelse af metode for fastsættelse af tilslutningsbidrag, jf. § 1, stk. 1, i metodebekendtgørelsen.

Ifølge mailen og det vedlagte ansøgningsskema anmelder netvirksomheden, at metoden for fastsættelsen af tilslutningsbidraget følger metoden i Dansk Energis standardiserede vejledning herom, som er taget til efterretning af Forsyningstilsynet den 9. februar
2021.

Afgørelsen kan findes under 'Hent filer' her på siden.