Godkendelse af en fælles langsigtet kapacitetsberegningsmetode for kapacitetsberegningsregion Hansa

Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldte ændringsforslag af 3. oktober 2020 til en fælles langsigtet kapacitetsberegningsmetode for Kapacitetsberegningsregion Hansa.

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinets forslag til en langsigtet kapacitetsberegningsmetode (LT CCM) i Kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa) efter artikel 10 i EU-forordning 2016/1719 (FCA).

Handel med el på det langsigtede marked eller forwardmarkedet sker fra måneder og år før driftsdøgnet og frem til dagen før driftsdøgnet for produktion og levering af el.

El kan ikke kan lagres i nettet, og selv små ændringer i udbud og efterspørgsel kan føre til store udsving i prisen på el. Disse udsving i prisen for el udgør en finansiel risiko for aktørerne på el-markedet. Aktørerne kan dog via indgåelse af finansielle kontrakter på forwardmarkedet for handel med el prissikre de leverancer af el, som handles på day-ahead-markedet (DA-markedet).

LT CCM i CCR Hansa understøtter forwardmarkedet for handel med el ved at beregne kapaciteten for ét år frem til driftsøjeblikket. LT CCM i CCR Hansa indebærer således, at der stilles kapacitet til rådighed for at kunne afdække risici for udsving i prisen for el, og gør det muligt for aktører at kunne udarbejde retvisende prognoser for den fremtidige efterspørgsel og udbud af el - og dermed prisen for el - i DA-markedet.

Forsyningstilsynet har vurderet, at forslaget til LT CCM i CCR Hansa opfylder kravene ifølge FCA til en fælles kapacitetsberegningsmetode for forwardmarkedet for handel med el.

Forsyningstilsynet har dertil fundet, at forslaget er i overensstemmelse med formålet med FCA. Frem for alt, at Energinet og de øvrige transmissionssystemoperatører (TSO’er) i CCR Hansa skal koordinere langsigtet beregning af kapaciteten for den kommende måned og det kommende år, som minimum på regionalt plan, for at sikre, at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rådighed for markedet.