Godkendelse af en metode for implicit nettabshåndtering på Skagerrakforbindelsen mellem Damark og Norge

Forsyningstilsynet (FSTS) godkender med denne afgørelse, og under hensyn til afgørelsens nærmere indhold og rammer, at der kan anvendes en metode for implicit nettabshåndtering (INTH) på den grænseoverskridende el-transmissionsforbindelse (interconnector) Skagerrak mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Sydnorge (NO2).

Forsyningstilsynets afgørelse om at godkende den anmeldte metode indebærer, at den danske transmissionssystemoperatør (TSO), Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet), kan anvende INTH på Skagerrakforbindelsen i day-ahead og intraday (DA&ID) tidsrammerne for handel med el.

Energinet har anmeldt metoden den 26. marts 2019, idet den norske TSO, Statnett, har indgivet en enslydende metodeanmeldelse til den norske regulator, NVE-RME. Anmeldelsen støtter sig til en rapport af 30. april 2018, udarbejdet i fællesskab af de nordiske landes TSO’er, Energinet (Danmark), Statnett (Norge), Svenska Kraftnät (Sverige) og Fingrid (Finland), og som analyserer virkningerne ved at indføre INTH på flere af de interconnectorer, der er lokaliseret i Kapacitetsberegningsregion Nordic (CCR Nordic).

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes under 'Hent fil'.