Godkendelse af Energinet’s justerede kreditpolitik

Godkendelsen kommer, efter at Energinet har anmeldt en justering af kreditpolitikken for transportkunder på gasområdet, de balanceansvarlige på elområdet og lagerkunderne på gasområdet

Sekretariatet for Energitilsynet har metodegodkendt Energinet’s kreditpolitik.

Godkendelsen kommer efter at Energinet har anmeldt en justering af kreditpolitikken for transportkunder på gasområdet, de balanceansvarlige på elområdet og lagerkunderne på gasområdet.

Justeringen går ud på, at Energinet fremover foretager kreditvurdering og kreditopfølgning "in-house" i stedet for at tegne en kreditforsikring. Kriterierne for Energinet’s tildeling af kreditramme er uændrede. 17/07695

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018