Godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) artikel 9, stk. 6, litra b).

Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte fremstilling truffet 1. afgørelse om følgende:

  • Godkendelse af Energinet.dk’s anmeldte ændringsforslag af kapacitetsberegningsregionerne, jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger artikel 9, stk. 6, litra b samt Elforsyningslovens § 73a

17/08327