Godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af forslag vedrørende tidspunktet for bindende day-ahead kapacitet

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af forslaget vedrørende tidspunktet for bindende day-ahead kapacitet i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger ("CACM GL") artikel 9, stk. 6, litra l samt elforsyningslovens § 73a

Det anmeldte forslag fastsætter det tidspunkt, at kapaciteten på budzonegrænserne til anvendelse for day-ahead markedet er bindende og derefter ikke kan ændres af transmissionssystemoperatørerne (”TSO’erne”). 16/13449