Godkendelse af Energinet.dks anmeldelse af balancegebyrer for 2009

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at den af Energinet.dk anmeldte metode til fastsættelse af gebyrer overfor de balanceansvarlige i 2009 godkendes. 

Det er Energitilsynet vurdering, at den ændrede gebyrfastsættelsesmetode i højere grad afspejler, at omkostningerne pålægges de markedsaktør, der giver anledning til omkostningerne end den hidtil anvendte metode. 4/0720-0304-0036